Mensen horen graag verhalen uit de praktijk. Als ervaringsdeskundige met twee hoogbegaafde jongvolwassenen, leerkracht PO en docent VO en gezinsbegeleider bij opvoedvraagstukken, benader ik de uitdagingen van het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en hun leerkrachten/docenten, vanuit allerlei gezichtspunten.

Executieve functies/vaardigheden

Kinderen spelen graag. Je kunt kinderen over lastige drempels helpen  door spellen en puzzels in te zetten waarmee ze van alles leren. Het hele scala aan executieve vaardigheden kan getraind worden met behulp van spellen. Kinderen hebben niet eens door dat ze heel belangrijke vaardigheden aan het inoefenen zijn.

Wat is metacognitie? Je kijkt terug op wat je gedaan hebt en bedenkt wat goed ging en wat beter kan.
Metacognitie is denken over je denken en je handele

cursussen en workshops

NIEUW NIEUW NIEUW

Rechtstreeks bij Ludiq te boeken: EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN LEREN COACHEN

De kennismakingscursus, 1 dag.
Waar hebben we het over? Wat zijn de 11 executieve functies/vaardigheden van Dawson en Guare?

Kennismaken met executieve vaardigheden. De spellen en speelse werkvormen dienen om zelf de EV te ervaren alsmede de emoties die gepaard gaan met het leren van complexe nieuwe dingen. Na deze dag heb je goede kennis over de EV van Peg Dawson en Richard Guare. 
https://www.hogrefe.com/nl/shop/slim-maar-86250.html

De gevorderdencursus, 1 dag waarin je (wetenschappelijke) achtergrond informatie krijgt over de voor het onderwijs belangrijkste executieve vaardigheden. Je leert herkennen welke executieve vaardigheden getraind kunnen worden met een spel zodat je zelf alle spellen die je al bezit, kunt gaan inzetten om EV te trainen en ook gericht spellen kunt gaan aanschaffen.
Je gaat deze dag regelmatig uit je comfortzone, je grenzen te voelen en ervaren hoe je daar in spel en met veel humor mee om kunt gaan. Je leert over helpende gedachten, mindset, stralend falen, de leerkuil en andere principes die in het begeleiden van kinderen aan de orde zijn. 

De specialisatiecursus, 2 dagen waarin je opgeleid wordt om te coachen op executieve vaardigheden met inzet van spellen, speelse werkvormen en logische denkpuzzels. Voor deze cursus heb je een gezonde hoeveelheid lef nodig omdat je zelf je comfortzone zult moeten verlaten om nieuwe vaardigheden eigen te maken. Aan de orde komen het G-schema uit de CGT, cognitieve vaardigheden, mindset, leren leren, de leerkuil, diverse leervaardigheden, differentiëren, gesprekstechnieken, coachtechnieken (met behulp van beeldcoaching). 


Tijdsinvestering kennismakingscursus en gevorderdencursus: 1 Zaterdag. 
Doelgroep: 
A ouders 
B leerkrachten/docenten PO/VO
C specialisten onderwijs aan begaafde kinderen
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
De groepen bestaan of geheel uit ouders of geheel uit leerkrachten. 
Kosten: 150 euro, inclusief lunch. 

Tijdsinvestering specialisatiecursus coachen: 2 Zaterdagen
Doelgroep: 
B leerkrachten/docenten PO/VO
C specialisten onderwijs aan begaafde kinderen Tijdsinvestering: 2 Zaterdagen. 
Doelgroep: leerkrachten of docenten PO/VO
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
Kosten: 300 euro, inclusief lunches

Geef je interesse om mee te doen met de cursussen door met een mail te sturen naar Ludiq Zodra de data vastgesteld zijn, worden deze hier op de site gemeld.

Meld je aan om mee te doen met beide cursussen of één van beide door een mail te sturen naar Ludiq

In Company / op locatie
Op basis- en middelbare scholen verzorg ik workshops van 1 à 2 dagdelen waarin teams actief aan de slag gaan om te ontdekken hoe ze executieve vaardigheden kunnen versterken. In deze workshop krijgen leerkrachten handvatten om spellen in te zetten voor het trainen van executieve vaardigheden. Ze leren de executieve functies/vaardigheden onderscheiden en herkennen. Ze leren welke spellen je kunt inzetten en op welke manier om kinderen spelend deze vaardigheid te helpen ontwikkelen. Ook krijgen ze handvatten hoe je met een grote groep kinderen spellen kunt spelen.
Mail voor informatie over de workshops executieve vaardigheden naar: Ludiq

Einde van deze specialisatiemodule bij Novilo
Bij Novilo heb ik van 2015 tot 2020 de driedaagse specialisatiemodule over het coachen van executieve functies/vaardigheden door middel van spel en speelse werkvormen verzorgd. 160 Enthousiaste deelnemers afgeleverd waarvan de meesten actief aan de slag zijn gegaan en weer een heleboel mensen meegenomen hebben in het begeleiden van kinderen met behulp van spellen.

Cursus Begaafd opvoeden

Wil jij meer harmonie in je gezin en ingewikkelde opvoed situaties vriendelijk en vastberaden aanpakken? Het beste uit diverse beproefde methodieken (Positive Discipline, Gordon, SENG) komen samen in deze cursus. Het uitgangspunt van dit aanbod is leren door ervaren. De cursus wordt gegeven op locatie in heel Nederland in samenwerking met Lianne Keuper 2XL excelleren in leren en Krista den Hertog kikidio verzorgen wij dit aanbod ook online. Er zijn ook thema bijeenkomsten evt. als introductie op de cursus.

Het traject Begaafd Opvoeden kan ook ter kennismaking als workshop tijdens een studiemiddag of ouderavond verzorgd worden.

Meer informatie in onze e-folder vindt u onder deze link

www.begaafdopvoeden-nederland.nl

Peers4Parents
Ouders spelen een enorm belangrijke rol in de begeleiding van de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind. Peers4Parents is de Nederlandse versie van een project dat in Amerika al ruim 30 jaar ouders ondersteunt: SENG Model Parent Groups (SMPG). Het zijn gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen. In Nederland vind u deze gespreksgroepen via www.peers4parents.nl. 

Lees meer over deelname aan een Peers4Parents groep

In samenwerking met Désiree Houkema en Willeke Rol is een tool ontwikkeld die de ontwikkeling van executieve vaardigheden in beeld brengt. Waar andere instrumenten op zoek zijn naar wat een kind nog niet kan of zelfs wat het fout doet, geven de items in onze tool de richting aan waarin de vaardigheden zich kunnen ontwikkelen.

Richting geven aan Zelfsturing

Onze website: www.richtinggeenaanzelfsturing.nl

Onderpresteren

Wat is onderpresteren? Hoe voorkom je of hoe keer je onderpresteren?

kaft en titel van het boek van Saskia Bruyn en Monique Schaminée
Samen met Saskia Bruyn schreef ik het boek Onderpresteren

In dit boek beschrijven Saskia en ik hoe je onderpresteren door hoogbegaafde pubers en adolescenten kunt aanpakken. Het is gebaseerd op publicaties van Dr S. Rimm, onze opleiding tot psycholoog resp. docent/leerkracht en onze ervaring als begeleiders van hoogbegaafde adolescenten.


Een greep uit de verzorgde workshops/lezingen

– Workshops inspiratiedagen Leren Leren Schiedam – najaar 2021
– Driedaagse cursus EV coachen met behulp van spellen en speelse werkvormen – Mix Kids België najaar 2021
– Workshop Oosterlicht College – najaar 2021
– Novilo drie-daagse specialisatiemodule – voorjaar 2019 / najaar 2019
– Docenten Lorentz Lyceum 2019 – leerstrategieën
– SLO/NTCN landelijke netwerkdag 2019 – Richting geven aan Zelfsturing
– CBO verrijkingsmodule 2019 – vaardigheden ontwikkelen met spellen
– Minor HB master educational needs HAN ILS 2019 – basis HB
– CBO Vooruitwerklab op Locatie 2019
– Carroussel zorgleerlingen Lorentz Lyceum 2018 – EF versterken met spel
– SLO/NTCN landelijke netwerkdag 2018 – EF en talentontwikkeling
– Winiq Alkmaar plusklasbegeleiders 2018 – vaardigheden ontwikkelen
– Team Agnietenschool en Jeanne d’Arc in Elburg 2018
– SLO landelijke netwerkdag 2017
– De Begaafden Wijzer 2016 plusklasbegeleiders
– Novilo 3-daagse specialisatiemodules 2015-heden
– de neuropsychologische kant van EF meten met de Nepsy-III-NL en       spellen (in samenwerking met EVL psychologie, Ester Visser
– SLO expertmeeting hoogbegaafdheid 2012
– ECHA netwerkbijeenkomst 2013
– Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling. Uitwisselingsdag hoogbegaafdheid 2013
– SLO expertmeeting het jonge kind 2013
– HBoN schaaktoernooi 2013
– Teams Agnietenschool en Jeanne d’Arc in Elburg 2014
– HB024-026 2014
– Als leerkrachtbegeleider van de Leonardo stichting op scholen in Lent en Nijmegen

Over mijn boek ‘onderpresteren‘:
Workshops op diverse VO scholen voor ouders van middelbare scholieren.