Leerkrachten en docenten horen het liefst verhalen uit de praktijk. Zo leren ze hoe het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen ingericht kan worden. Sinds 2005 heb ik ervaring in plusklassen en in het full-time HB onderwijs in PO en VO. Van daaruit bied ik leerkrachten en docenten handreikingen om het onderwijs aan de hoogbegaafde kinderen een impuls te geven.
Als ervaringsdeskundige met twee hoogbegaafde jongvolwassenen benader ik de uitdagingen van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en hun leerkrachten, vanuit drie gezichtspunten.

Begaafd opvoeden
Executieve
vaardigheden
Richting geven aan Zelfsturing
Mindset
Onderpresteren

Cursus Begaafd opvoeden

Wil jij meer harmonie in je gezin en ingewikkelde opvoed situaties vriendelijk en vastberaden aanpakken? Het beste uit diverse beproefde methodieken (Positive Discipline, Gordon, SENG) komen samen in deze cursus. Het uitgangspunt van dit aanbod is leren door ervaren. De cursus wordt gegeven op locatie in heel Nederland in samenwerking met Lianne Keuper 2XL excelleren in leren en Leonie Olthof KidsTalents4life.

De cursus Begaafd opvoeden kan ook als workshop tijdens een studiemiddag of ouderavond verzorgd worden.

Meer informatie in onze e-folder vindt u onder deze link

www.begaafdopvoeden-nederland.nl

Executieve functies/vaardigheden

Kinderen spelen graag. Je kunt kinderen over lastige drempels helpen  door spellen en puzzels in te zetten waarmee ze van alles leren. Het hele scala aan executieve vaardigheden kan getraind worden met behulp van spellen. Kinderen hebben niet eens door dat ze heel belangrijke vaardigheden aan het inoefenen zijn.

Wat is metacognitie? Je kijkt terug op wat je gedaan hebt en bedenkt wat goed ging en wat beter kan.
Metacognitie is denken over je denken en je handelen

Novilo
Via Novilo geef ik de driedaagse specialisatiemodule over het trainen van executieve functies/vaardigheden door middel van spel en speelse werkvormen.

In Company
Regelmatig word ik gevraagd een cursus van twee avonden te geven. In deze mini cursus krijgen leerkrachten handvatten om spellen in te zetten voor het trainen van executieve vaardigheden. Ze leren de executieve functies kennen en herkennen. Ze leren welke spellen je kunt inzetten en op welke manier om kinderen spelend deze vaardigheid te helpen ontwikkelen. Ook krijgen ze handvatten hoe je met een grote groep kinderen spellen kunt spelen.
Mail voor informatie over de workshops executieve functies naar: Ludiq

Samen met Désiree Houkema en Willeke Rol heb ik een tool gemaakt om de ontwikkeling van executieve vaardigheden in beeld te brengen. Waar andere instrumenten op zoek zijn naar wat een kind nog niet kan of zelfs fout doet, geven de items in onze tool de richting aan waarin de vaardigheden zich kunnen ontwikkelen.

Richting geven aan Zelfsturing

Onze website: www.richtinggeenaanzelfsturing.nl

Mindset

Welke mindset is bevorderlijk voor de ontwikkeling en welke remt af? Hoe heeft de mindset zich in een kind ontwikkeld, hoe is het bij te sturen? Hoe houdt een kind zijn of haar mindset in stand en met welk effect?

Met de werkvormen van Ludiq krijgt een deelnemer zicht op zijn of haar minset. Niets ligt vast, het is niet zo dat je een vaste mindset ‘hebt’ en dat dat niet ok is. Het is goed je ervan bewust te zijn of je denkt dat je wat kunt leren of dat je je grens bereikt hebt. Zolang je die niet bereikt hebt, kan je vaardigheden blijven ontwikkelen.

Onderpresteren

Wat is onderpresteren? Welke vormen van onderpresteren kunnen we onderscheiden? Hoe voorkom je of hoe keer je onderpresteren?

kaft en titel van het boek van Saskia Bruyn en Monique Schaminée
Samen met Saskia Bruyn schreef ik het boek Onderpresteren

In dit boek beschrijven Saskia en ik hoe je onderpresteren door hoogbegaafde pubers en adolescenten kunt aanpakken. Het is gebaseerd op publicaties van Dr S. Rimm, onze opleiding tot psycholoog resp. docent/leerkracht en onze ervaring als begeleiders van hoogbegaafde adolescenten.

Een greep uit de verzorgde workshops/lezingen

– Novilo drie-daagse specialisatiemodule voorjaar 2019 / najaar 2019
– Docenten Lorentz Lyceum 2019 – leerstrategieën
– SLO/NTCN landelijke netwerkdag 2019 – Richting geven aan Zelfsturing
– CBO verrijkingsmodule 2019 – vaardigheden ontwikkelen met spellen
– Minor HB master educational needs HAN ILS 2019 – basis HB
– CBO Vooruitwerklab op Locatie 2019
– Carroussel zorgleerlingen Lorentz Lyceum 2018 – EF versterken met spel
– SLO/NTCN landelijke netwerkdag 2018 – EF en talentontwikkeling
– Winiq Alkmaar plusklasbegeleiders 2018 – vaardigheden ontwikkelen
– Team Agnietenschool en Jeanne d’Arc in Elburg 2018
– SLO landelijke netwerkdag 2017
– De Begaafden Wijzer 2016 plusklasbegeleiders
– Novilo 3-daagse specialisatiemodules 2015-heden
– de neuropsychologische kant van EF meten met de Nepsy-III-NL en       spellen (in samenwerking met EVL psychologie, Ester Visser
– SLO expertmeeting hoogbegaafdheid 2012
– ECHA netwerkbijeenkomst 2013
– Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling. Uitwisselingsdag hoogbegaafdheid 2013
– SLO expertmeeting het jonge kind 2013
– HBoN schaaktoernooi 2013
– Teams Agnietenschool en Jeanne d’Arc in Elburg 2014
– HB024-026 2014
– Als leerkrachtbegeleider van de Leonardo stichting op scholen in Lent en Nijmegen

Over mijn boek ‘onderpresteren‘:
Workshops op diverse VO scholen voor ouders van middelbare scholieren.