Workshops

Leerkrachten en docenten horen het liefst verhalen uit de praktijk. Zo leren ze hoe het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen ingericht kan worden. Sinds 2005 heb ik ervaring in plusklassen en in het full-time HB onderwijs in PO en VO. Van daaruit kan ik leerkrachten en docenten handreikingen geven om het onderwijs aan de hoogbegaafde kinderen een impuls te geven.
Als ervaringsdeskundige met twee hoogbegaafde jongvolwassenen benader ik de uitdagingen van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en hun leerkrachten, vanuit drie gezichtspunten. De cursus Begaafde opvoeden (zie hieronder) kan ook als workshop tijdens een studiemiddag verzorgd worden.

Cursus Begaafd opvoeden

Wil jij meer harmonie in je gezin en ingewikkelde opvoed situaties vriendelijk en vastberaden aanpakken? Het beste uit diverse beproefde methodieken (Positive Discipline, Gordon, SENG) komen samen in deze cursus. Het uitgangspunt van dit aanbod is leren door ervaren. De cursus wordt gegeven in samenwerking met Lianne Keuper 2XL excelleren in leren en Leonie Olthof KidsTalents4life.

Meer informatie in onze e-folder vindt u onder deze link

Voor inschrijving: stuur een mailtje naar begaafdopvoeden@gmail.com

Executieve functies

Kinderen spelen graag. Je kunt kinderen over lastige drempels helpen  door spellen en puzzels in te zetten waarmee ze van alles leren. Het hele scala aan executieve vaardigheden kan getraind worden met behulp van spellen. Kinderen hebben niet eens door dat ze heel belangrijke vaardigheden aan het inoefenen zijn.
* Via Novilo geef ik driedaagse cursussen over het trainen van executieve functies door middel van spel.
* Regelmatig organiseer ik een cursus van twee avonden. Hier krijgen leerkrachten handvatten om spellen in te zetten voor het trainen van executieve vaardigheden. Ze leren de executieve functies kennen en herkennen. Ze leren welke spellen je daarvoor inzet en op welke manier. Ook krijgen ze handvatten hoe je met een grote groep kinderen spellen kunt spelen.
Mail voor informatie over de workshops executieve functies naar: Ludiq

Mindset

Welke mindset is bevorderlijk voor de ontwikkeling en welke remt af? Hoe heeft de mindset zich in een kind ontwikkeld, hoe is het bij te sturen? Hoe houdt een kind zijn of haar mindset in stand en met welk effect?

Onderpresteren

Wat is onderpresteren? Welke vormen van onderpresteren kunnen we onderscheiden? Hoe voorkom je of hoe keer je onderpresteren?

Ouders van plusklas deelnemers

Ouders met kinderen in de plusklas van Ludiq horen graag meer over de werkwijze en de effecten. Tijdens de intake krijgen ze al een goed beeld hiervan. Als de kinderen enige tijd deelnemen blijken ouders vaak meer te willen weten over de spellen die gespeeld worden. Ze willen ook graag weten wat hun kind daarmee ontwikkelt. Voor hen worden avonden georganiseerd. Ze ervaren wat hun kind in de plusklas doet. Voor meer informatie over zo’n avond, kan je een mail sturen naar:  Ludiq

Overzicht gegeven workshops

Het versterken van Executieve Functies door het spelen van spellen, leerstrategieën, onderpresteren en Positive Discipline:
– Docenten Lorentz Lyceum 2019
– SLO/NTCN landelijke netwerkdag 2019
– CBO verrijkingsmodule 2019
– Minor HB master educational needs HAN ILS 2019
– CBO Vooruitwerklab op Locatie 2019
– Carroussel zorgleerlingen Lorentz Lyceum 2018
– SLO/NTCN landelijke netwerkdag 2018
– Winiq Alkmaar plusklasbegeleiders 2018
– Team Agnietenschool en Jeanne d’Arc in Elburg 2018
– SLO landelijke netwerkdag 2017
– De Begaafden Wijzer 2016 plusklasbegeleiders
– Novilo 3-daagse specialisatiemodules 2015-heden
– de neuropsychologische kant van EF meten met de Nepsy-III-NL en      spellen (in samenwerking met EVL psychologie, Ester Visser
– SLO expertmeeting hoogbegaafdheid 2012
– ECHA netwerkbijeenkomst 2013
– Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling. Uitwisselingsdag hoogbegaafdheid 2013
– SLO expertmeeting het jonge kind 2013
– HBoN schaaktoernooi 2013
– Teams Agnietenschool en Jeanne d’Arc in Elburg 2014
– HB024-026 2014
– Als leerkrachtbegeleider van de Leonardo stichting op scholen in Lent en Nijmegen

Over mijn boek ‘onderpresteren‘:
Workshops op diverse VO scholen voor ouders van middelbare scholieren.

IMG_9687