Intake gesprek, oudergesprek, gesprek op school: 50 euro.

Deelname aan de plusklas 50 euro per sessie.
De vijf proeflessen worden achteraf in rekening gebracht.

Bij voorzetting van deelname wordt in blokken van 10 weken betaald waarvoor de rekening halverwege de 10 lessen verstuurd wordt.