Wanneer verrijkingslessen nodig zijn om het kind te leren leren, maar deelname aan de plusgroep is (nog) niet mogelijk. Kunnen we kiezen voor ‘ouder en kind begeleiding’.

Ouder en kind begeleiding

Ouder en kind begeleiding is een krachtig middel om je kind net even iets anders te leren aansturen. De begeleiding die ik groepjes kinderen bied in de plusklas, zet ik ook in gezinsverband in. Ouders komen met hun kind naar Ludiq waar we op ontdekkingstocht langs allerlei spelvormen gaan om uit te vinden waar je kind van opveert en in zijn ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Al werkend vinden we uit of de mindset van je kind bijgestuurd kan worden door je als ouder anders op te stellen en andere feedback te geven. We onderzoeken of de executieve functies versterkt kunnen worden door simpele aanpassingen in de aansturing die je je kind geeft.

Het zit hem soms in heel kleine aanpassingen die, door met diverse spelvormen aan de slag te gaan, gemakkelijk boven tafel komen.

Waarom ouder en kind begeleiding

Soms zijn kinderen er nog niet aan toe om in de plusklas deel te nemen. Redenen kunnen liggen in

  • de leeftijd: een jong kind kan niet altijd meedoen in een groep met kinderen uit de groepen 7/8
  • emotieregulatie: een kind dat teveel met zichzelf in de knoop zit of te zeer beschadigd is in groepen,
  • inhibitie: een kind dat (zichzelf) gedrag heeft aangeleerd waardoor functioneren in een groep problematisch is

Om dit soort redenen kunnen we er in overleg voor kiezen in eerste instantie ouder en kind begeleiding in te zetten. Ouder(s) en kind komen naar Ludiq en volgen daar het programma dat de kinderen van de plusklas ook volgen. De overstap naar de plusklas wordt hiermee voorbereid. Ouders hebben de vinger aan de pols bij de ontwikkeling en in overleg zoeken we het goede moment voor de overstap.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • motivatie
  • onderpresteren
  • uitdaging
  • mindset
  • executieve functies
  • frustratie tolerantie

Soms is één sessie al genoeg, soms kunnen ouders en kind er geen genoeg van krijgen.

Begeleiding mogelijk vanaf 4 jaar

 

Beeldcoaching bij ‘ouder en kind begeleiding’

In 2016 ben ik gestart met de opleiding tot beeldcoach. De sessies kunnen desgewenst opgenomen worden en ik kan er stukjes uitlichten waar interessante dingen gebeuren tussen u en uw kind. Desgewenst kan ik ook thuis en/of op school komen filmen. Omdat ik in opleiding ben, hanteer ik nog geen prijzen die marktconform zijn. Neem contact op voor overleg over de mogelijkheden en prijzen: contact

 

IMG_9930
Samen werken aan een moeilijke puzzel levert resultaten die je in je eentje niet had bereikt. Synergie leren waarderen.