Eerste contact met plusklas Ludiq:
Wanneer ouders denken dat deelname aan de plusklas voor hun kind geschikt is, kunnen ze hun kind aanmelden met een mail naar ludiq.arnhem@gmail.com.
Tijdens een telefonisch contact leggen ouders hun hulpvraag neer en geef ik inzicht in de werkwijze en de doelen van de plusklas.Intake gesprek:
Als ouders inschatten dat deelname aan de plusklas een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van hun kind, wordt een intake gesprek gehouden. Hiervoor komen de ouders met hun kind naar de plusklas. In een werksessie van ongeveer 1 1/2 uur ervaren ouders en kind de werkwijze bij plusklas Ludiq en de kracht van coachen door de inzet van spellen.
Hierbij komen ook zaken als het begeleiden van kinderen naar een growth mindset en het ontwikkelen van adequate executieve functies aan de orde.keuze:
Hierna is het aan de ouders om te kiezen of deelname, te beginnen met vijf proeflessen, past bij hun kind.Toestemming:
Van de school is toestemming nodig om een leerling onder schooltijd deel te laten nemen aan de plusklas nemen ouders contact op met de directeur van de school. lees verder

IMG_1342