Doelgroep: plusklas voor (hoog)begaafde kinderen die strategieën moeten ontwikkelen om nieuwe, onbekende en moeilijke taken aan te pakken.

Bij Ludiq is het werken gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om nieuwe, onbekende en moeilijke taken aan te pakken. (Hoog)begaafde kinderen doen in de dagelijkse lessen op hun basisschool vaak onvoldoende ervaring op in het werken met verschillende strategieën die hiervoor nodig zijn. Ook kinderen die deze vaardigheden al wel ontwikkelden, maar ze onvoldoende trainen door een te laag niveau van aangeboden werk, zullen in de plusklas vaardigheden onderhouden en verder ontwikkelen. Hier gaan ze hun hele leven profijt van hebben.

De plusklas staat open voor kinderen die gebaat zijn bij deelname aan de plusklas. Kinderen

  • met een ontwikkelingsvoorsprong,
  • waarvan ouders of school denken dat het mogelijk (hoog)begaafd is, maar waar geen test afgenomen is
  • die (hoog)begaafd getest zijn
  • uit Arnhem en de wijde omgeving
  • Ieder kind waarvan we zien dat het vastloopt in het basisonderwijs in leren leren of in het vinden van waardevolle sociale interacties, 

Tijdens het intakegesprek bepalen ouders, kind en de plusklasbegeleider of deelname een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling. Als alle partijen (school, ouders, kind, plusklasbegeleider) positief staan tegenover deelname, kan gestart worden met de deelname aan de proeflessen van de plusklas. Na vijf lessen leggen we alle ervaringen bij elkaar en bepalen alle betrokken partijen of deelname voortgezet wordt.

Leren omgaan met moeilijke opgaven: W4 Kangoeroe reken en wiskunde wedstrijd
Leren omgaan met moeilijke opgaven: W4 Kangoeroe reken- en wiskunde wedstrijd