Ludiq biedt een breed pakket aan diensten waarmee we kinderen kunnen ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoeften. Hieronder staat uitgelegd wat de diverse mogelijkheden zijn.

Plusklas
RT
Huiswerk
Ouder en kind
Begaafd Opvoeden
Beeldcoaching
SMPG James Webb

Plusklas Ludiq
Wekelijks drie uur werken in een kleine groep ontwikkelingsgelijken aan je schoolse, sociale en executieve vaardigheden, aan je mindset, je motivatie, je zelfvertrouwen en je zelfwaardering: kortom aan leren leren lees meer over de plusklas van Ludiq

RT
U kunt voor uw kind individuele RT afspreken (eventueel naast deelname aan de plusklas). lees meer over de mogelijkheden voor RT bij Ludiq

Huiswerkbegeleiding VO scholieren
(Hoog)begaafde kinderen hebben soms in het begin van het VO een steuntje in de rug nodig om het werken dat van ze verwacht wordt goed op te pakken. Lees meer over de mogelijkheden uw kind in het VO een steuntje in de rug te geven.

Ouder en kind begeleiding
Ouder en kind werken in sessies aan samenwerken, aansturing, communicatieve en executieve vaardigheden. Lees hier meer over ouder en kind begeleiding

SENG Model Parent Groups (SMPG) / SMPG Webb
Ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding van de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind. SENG Model Parent Groups (SMPG) zijn gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen. In Nederland vind u deze gespreksgroepen onder www.peers4parents.nl Lees meer over deelname aan een SMPG group

Cursus Begaafd opvoeden

Wil jij meer harmonie in je gezin en ingewikkelde opvoed situaties vriendelijk en vastberaden aanpakken? Het beste uit diverse beproefde methodieken (Positive Discipline, Gordon, SENG) komen samen in deze cursus. Het uitgangspunt van dit aanbod is leren door ervaren. De cursus wordt gegeven op locatie in heel Nederland in samenwerking met Lianne Keuper 2XL excelleren in leren en Leonie Olthof KidsTalents4life.

De cursus Begaafd opvoeden kan ook als workshop tijdens een studiemiddag of ouderavond verzorgd worden.

Meer informatie in onze e-folder vindt u onder deze link

www.begaafdopvoeden-nederland.nl

Beeldcoaching
Sessies van de plusklas of van ouder-kind begeleiding, maar ook school- of thuissituaties kunnen door mij op video opgenomen worden. Samen kijken we terug naar de beeld en pikken de sterke momenten eruit. De goede dingen versterken en bewust gaan inzetten. Het effect op opvoeders en leerkrachten is groot. Lees meer over beeldcoaching

Jungle
Memory
Rots en
Water
Lezen
in kleur

Jungle Memory 
Jungle Memory is een programma voor kinderen van 8 tot 16 jaar dat het werkgeheugen ontwikkelt en traint. Het werkgeheugen wordt door Alloway en Ross gezien als de dirigent van alle executieve functies.
Allerlei vaardigheden die op school en in het leven noodzakelijk zijn lijden onder een zwak werkgeheugen. Lees meer over het programma Jungle Memory

Rots en watertraining
Vanuit de opleiding aan het Gadaku instituut kan ik trainingen verzorgen voor kleine groepjes kinderen om zich bewust te worden van hun lijf, hun non-verbale communicatie en het effect daarvan op anderen. contact

Lezen in kleur
Vanuit de cursus ‘lezen in kleur’ van Alexis leerhulpmiddelen kan ik een screening doen waarmee ik een kind op weg kan helpen om te lezen met minder ‘visuele stress’ (iets wat we allemaal kennen als optische illusies, maar wat als zoiets gebeurt met alle teksten die je moet lezen?) ludiq.arnhem@gmail.com

workshops en trainingen Door heel het land verzorg ik workshops en trainingen op het gebied van
o opzetten plusklas
o werken met hoogbegaafde kinderen in je klas (regulier onderwijs)
o werken met hoogbegaafde kinderen in je klas (full time HB onderwijs)
o executieve functies
o mindset
o onderpresteren
o hersenontwikkeling
ludiq.arnhem@gmail.com

Op ontdekkingstocht: spelen met polymorph plastic
Op ontdekkingstocht: spelen met polymorph plastic