Ludiq biedt een breed pakket aan diensten waarmee we hoogbegaafde kinderen kunnen ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoeften. Hieronder staat uitgelegd wat de diverse mogelijkheden zijn.

Ouder en kind begeleiding
Ouder en kind werken in sessies aan samenwerken, aansturing, communicatieve en executieve vaardigheden. Lees hier meer over ouder en kind begeleiding

Peers4Parents
Ouders spelen een enorm belangrijke rol in de begeleiding van de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind. Peers4Parents is de Nederlandse versie van een project dat in Amerika al ruim 30 jaar ouders ondersteunt: SENG Model Parent Groups (SMPG). Het zijn gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen. In Nederland vind u deze gespreksgroepen via www.peers4parents.nl.

Lees meer over deelname aan een Peers4Parents groep

Begaafd Opvoeden Nederland
Wil jij meer harmonie in je gezin en ingewikkelde opvoed situaties vriendelijk en vastberaden aanpakken? Het beste uit diverse beproefde methodieken (Positive Discipline, Gordon, SENG) komen samen in deze cursus. Het uitgangspunt van dit aanbod is leren door ervaren. De cursus wordt gegeven op locatie in heel Nederland in samenwerking met Lianne Keuper 2XL excelleren in leren en Krista den Hertog http://www.kikidiovelp.nl

Begaafd Opvoeden Nederland biedt thema-bijeenkomsten en cursussen voor ouders die handvatten willen krijgen om opvoedvraagstuken anders te benaderen. Lees de folder van Begaafd Opvoeden Nederland of ga naar de site. Door de Corona locksdown zijn we overgegaan op online trajecten. Zodra het weer kan, plannen we weer live trajecten.

Beeldcoaching
Sessies van ‘ouder plus kind begeleiding’, school- of thuissituaties kunnen door mij op video opgenomen worden. Samen kijken we terug naar een aantal van de beelden en gaan aan de slag met de sterke momenten, met als doel: de goede dingen versterken en bewust gaan inzetten. Het effect op opvoeders en leerkrachten is groot. Lees meer over beeldcoaching

workshops en trainingen

Sinds 2006 verzorg ik workshops en trainingen op het gebied van:
o executieve functies
o mindset
o hersenontwikkeling
o onderpresteren
o werken met hoogbegaafde kinderen in je klas (regulier onderwijs)
o werken met hoogbegaafde kinderen in je klas (full time HB onderwijs)

ludiq.arnhem@gmail.com

RT
U kunt voor uw kind individuele RT afspreken. lees meer over de mogelijkheden voor RT bij Ludiq

(Individuele) begeleiding tijdens de lockdown
Tijdens de lock-down periode i.v.m. het Covid-19 virus kunnen leerlingen van PO alsook van VO individuele begeleiding krijgen.
Voor een klein aantal is het mogelijk om in de praktijk van Ludiq te komen werken. Dit kan zowel tijdens de online lessen als erna voor het maken en leren van huiswerk.
Individueel kunnen leerlingen via beeldbelsessies uitleg, hulp bij structureren of andere hulp krijgen.

Ieder kind heeft iets anders nodig om deze periode lekker te kunnen werken. Het nevendoel is telkens: ouders uit de rol van leerkracht/docent halen zodat zij weer gewoon ouders kunnen zijn, en de sfeer in huis weer harmonieuzer wordt.

Huiswerkbegeleiding VO scholieren
(Hoog)begaafde kinderen hebben soms in het begin van het VO een steuntje in de rug nodig om het werken dat van ze verwacht wordt goed op te pakken. Lees meer over de mogelijkheden uw kind het VO een steuntje in de rug te geven.

Het nevendoel is telkens: ouders uit de rol van leerkracht/docent houden of halen zodat zij weer gewoon ouder kunnen zijn, en de sfeer in huis weer harmonieuzer wordt.

Plusklas Ludiq
Wekelijks drie uur werken in een kleine groep ontwikkelingsgelijken aan je schoolse, sociale en executieve vaardigheden, aan je mindset, je motivatie, je zelfvertrouwen en je zelfwaardering: kortom aan leren leren. Lees meer over de plusklas van Ludiq.