Ludiq biedt een breed pakket aan diensten waarmee we kinderen kunnen ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoeften. Hieronder staat uitgelegd wat de diverse mogelijkheden zijn.

Plusklas, RT, huiswerkbegeleiding, ouder kind begeleiding, SMPG facilitator, beeldcoaching, Jungle Memory coach

Plusklas Ludiq
Wekelijks drie uur werken in een kleine groep ontwikkelingsgelijken aan je schoolse vaardigheden, je sociale vaardigheden, aan je executieve functies, je mindset: kortom aan leren leren lees meer over de plusklas van Ludiq

RT
U kunt voor uw kind individuele RT afspreken (eventueel naast deelname aan de plusklas). lees meer over de mogelijkheden voor RT bij Ludiq

Huiswerkbegeleiding VO scholieren
(Hoog)begaafde kinderen hebben soms in het begin van het VO een steuntje in de rug nodig om het werken dat van ze verwacht wordt goed op te pakken. Lees meer over de mogelijkheden uw kind in het VO een steuntje in de rug te geven.

Ouder en kind begeleiding
Ouder en kind werken in sessies aan samenwerken, aansturing, communicatieve en executieve vaardigheden. Lees hier meer over ouder en kind begeleiding

SENG Model Parent Groups (SMPG) / SMPG Webb
Ouders spelen een belangrijke rol in de sociale en emotionele begeleiding van hun kind. SENG Model Parent Groups (SMPG) zijn gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Lees meer over deelname aan een SMPG group

Beeldcoaching
Sessies van de plusklas of van ouder-kind begeleiding, maar ook school- of thuissituaties kunnen door mij op video opgenomen worden. Samen kijken we terug naar de beeld en pikken de sterke momenten eruit. De goede dingen versterken en bewust gaan inzetten. Het effect op opvoeders en leerkrachten is groot. Lees meer over beeldcoaching

Jungle Memory 
Jungle Memory is een programma voor kinderen van 8 tot 16 jaar dat het werkgeheugen ontwikkelt en traint. Het werkgeheugen wordt door Alloway en Ross gezien als de dirigent van alle executieve functies.
Allerlei vaardigheden die op school en in het leven noodzakelijk zijn lijden onder een zwak werkgeheugen. Lees meer over het programma Jungle Memory

Rots en watertraining
Vanuit de opleiding aan het Gadaku instituut kan ik trainingen verzorgen voor kleine groepjes kinderen om zich bewust te worden van hun lijf, hun non-verbale communicatie en het effect daarvan op anderen. contact

Lezen in kleur
Vanuit de cursus ‘lezen in kleur’ van Alexis leerhulpmiddelen kan ik een screening doen waarmee ik een kind op weg kan helpen om te lezen met minder ‘visuele stress’ (iets wat we allemaal kennen als optische illusies, maar wat als zoiets gebeurt met alle teksten die je moet lezen?) ludiq.arnhem@gmail.com

Ouders van plusklas deelnemers
Ouders met kinderen in de plusklas van Ludiq horen graag meer over de werkwijze en de effecten. Tijdens de intake krijgen ze al een goed beeld hiervan. Als de kinderen enige tijd deelnemen blijken ouders vaak meer te willen weten over de spellen die gespeeld worden en wat hun kind daarmee ontwikkelt. Voor hen worden avonden georganiseerd waarbij ze ervaren wat hun kind doet op een ochtend in de plusklas. Voor meer informatie over zo’n avond, kan je een mail sturen naar:  ludiq.arnhem@gmail.com

workshops en trainingen Door heel het land verzorg ik workshops en trainingen op het gebied van
o opzetten plusklas
o werken met hoogbegaafde kinderen in je klas (regulier onderwijs)
o werken met hoogbegaafde kinderen in je klas (full time HB onderwijs)
o executieve functies
o mindset
o onderpresteren
o hersenontwikkeling
ludiq.arnhem@gmail.com

Op ontdekkingstocht: spelen met polymorph plastic
Op ontdekkingstocht: spelen met polymorph plastic